Pentecostés

538 PentecostésPouco antes da súa morte, Xesús díxolles aos discípulos que recibirían o Espírito Santo, consello e consolador. "Non nos deu Deus o espírito de medo, senón de forza, amor e prudencia" (2. Timoteo 1,7). Este é o Espírito Santo prometido, o poder do alto que o Pai enviou o día de Pentecostés.

Ese día, o Espírito Santo facultou ao apóstolo Pedro para entregar un dos sermóns máis poderosos xamais predicados. Falou sen medo a Xesucristo, que foi crucificado e morto pola man dos inxustos. Isto foi predeterminado por Deus antes da fundación do mundo, así como el resucitou dos mortos. O mesmo apóstolo só estaba tan ansioso e desanimado un bo mes antes que el negou a Xesús tres veces.

Neste día de Pentecostés, ocorreu un milagre que foi moi grande. A xente soubo que eran responsables da crucifixión de Xesús o Mesías. Ao mesmo tempo, uns 3000 deles moveron o seu corazón e decatáronse de que son pecadores e por iso querían ser bautizados. Isto puxo a primeira pedra da igrexa. Tal e como dixo Xesús, edificaría a súa igrexa (Mateo 16,18). Por suposto! Ao aceptar a Xesús como o noso Salvador, recibimos o perdón dos nosos pecados e o don do Espírito Santo: "Arrepentídevos e cada un de vós sexa bautizado no nome de Xesucristo para o perdón dos vosos pecados, e recibirédelos Don de o Espírito Santo" (Actos 2,38).

Como os nosos pais humanos que nos dan bos agasallos, o noso Pai Celestial quere dar este agasallo tan precioso do Espírito Santo a aqueles que llo piden. "Se vós, que sodes malos, sabedes dar bos agasallos aos vosos fillos, canto máis o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que llo pidan!" (Lucas 11,13). O pai deulle ao seu fillo o espírito sen medida: "Porque o que Deus enviou fala as palabras de Deus; porque Deus dá o espírito sen medida (Xoán 3,34).

Xesucristo fixo poderosos milagres resucitando aos mortos, curando aos enfermos, dando a vista aos cegos e facendo oír aos xordos de novo. Podemos entender que é o mesmo Espírito Santo que Deus nos deu quen nos bautizou nun só corpo e nos fixo beber o mesmo espírito? "Porque todos somos bautizados nun só corpo por un só espírito, xa sexamos xudeus ou gregos, escravos ou libres, e todos estamos imbuídos dun só espírito" (1. Corintios 12,13).

Este coñecemento é demasiado marabilloso para comprender: Deus dálle este poderoso Espírito Santo para que poidas vivir unha vida piadosa en Cristo Xesús, o teu Señor e Señor, e camiña no teu camiño. Porque é unha nova creación en Cristo, animada polo Espírito Santo, para vivir en lugares celestes en Cristo Xesús.

de Natu Moti