Deus connosco

622 deus connoscoAgardamos polo Nadal, a memoria do nacemento de Xesús hai máis de 2000 anos e, polo tanto, por Immanuel «Deus connosco». Cremos que naceu Fillo de Deus, unha persoa de carne e óso e chea de Espírito Santo. Ao mesmo tempo, lemos as palabras de Xesús, que mostran que está no Pai, como vive en nós e nós nel.

Si, é así. Xesús renunciou á súa forma divina cando se fixo humano. Reconciliounos cos seus irmáns cargados de culpa ao noso Pai a través do seu derramamento de sangue na cruz. Polo tanto, dende o punto de vista de Deus, agora somos puros e perfectamente fermosos coma a neve recentemente caída.
Só hai unha condición para experimentar esta marabillosa alegría: crea esta verdade, esta boa nova.

Parafraseo esta condición con palabras do libro de Isaías 55,8-13 así: os pensamentos e camiños de Deus son moito máis poderosos que os nosos, como os ceos están máis altos que a terra. A choiva e a neve non regresan ao ceo, senón que humedecen a terra e dan froitos para alimentar persoas, animais e plantas. Pero non só iso, a palabra de Deus tamén é escoitada por moitas persoas e trae ricas bendicións.

O noso deber é saír con alegría e paz e predicar esta boa nova. Entón, como dixo o profeta Isaías, incluso as montañas e os outeiros que temos diante alegraranse e berrarán, e todas as árbores do campo baterán as mans e animaranse e ... todo isto farase para a gloria eterna de Deus.

O profeta Isaías anunciou a Emanuel uns setecentos anos antes do seu nacemento e Xesús chegou á terra para traer esperanza, confianza e vida eterna á xente maltratada e desalentada. Mentres tanto volve estar ao carón do seu pai e prepara todo para que esteamos pronto con el. Xesús volverá traernos a casa.

de Toni Püntener