Journal Focus Jesus 2020-02

03 foco Jesús 2020 02

ABRIL XUÑO 2020


Paso de fe - Toni Püntener

Cristo resucitou - Barry Robinson

Son a muller de Pilato - Joyce Catherwood

Hope morre por última vez - James Henderson

Da eiruga á bolboreta - Christine Joosten

O cadro completo de Xesús - Natu Moti

Tarxeta de embarque para o Reino de Deus - James Henderson

A nova creación - Hilary Buck

Un novo corazón - Joseph Tkach

O Espírito da Verdade - Joseph Tkach

Vida redimida - Joseph Tkach

Pacto de perdón - James Henderson